Warning: include_once(/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /autoinstalator/wordpress7/wp-content/advanced-cache.php on line 20

Warning: include_once(): Failed opening '/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /autoinstalator/wordpress7/wp-content/advanced-cache.php on line 20
Integra Group

Odkrywaj

CZYM JEST INTEGRA GROUP?

Integra Group jest formą elitarnego towarzystwa inwestycyjnego, w gronie starannie dobranych udziałowców oraz ich przyjaciół. 
Inwestor jest jednocześnie współwłaścicielem, udziałowcem oraz akcjonariuszem ze wszystkimi prawami spółki osobowej, bez brania udziału w zobowiązaniach za spółkę (z odpowiedzialnością ograniczoną do wniesionego wkładu).

Cel inwestycyjnym spółki Integra Property jest zakup bądź realizacja projektów komercyjno – biurowych oraz mieszkaniowych we wskazanych przez inwestora lokalizacjach. Powierzchnia użytkowa planowanych inwestycji nie przekracza 5000 m², dzięki czemu zagwarantowane jest efektywne administrowanie nieruchomością. 
Projekty realizowane przez spółkę przeznaczone są pod długoterminowy wynajem lub sprzedaż developerską.

Strategią spółki Integra Invest jest podnoszenie wartości aktywów w portfelu starannie wyselekcjonowanych przedsiębiorstw. 
W naszych inwestycjach wybieramy wyłącznie firmy znajdujące się na etapach rozwoju lub ekspansji (firmy po etapie start-up). 
Koncentrujemy się głównie na podmiotach notowanych na parkiecie NewConnect i jednocześnie posiadających duży potencjał wejścia na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Celem inwestycyjnym spółki Integra Operation, jest analiza lokalnych rynków nieruchomości pod kątem pozyskania informacji o obiektach będących przedmiotem zajęć/zastawów. Nieruchomości te są następnie skupowane po cenach w przedziale 10-30% ich realnej wartości rynkowej (finalna wartość zakupywanej nieruchomości jest uzależniona od wkładu finansowego niezbędnego do jej rewitalizacji).

Inwestorzy Integra Group są objęci wszechstronną pomocą w aspekcie prawno/medycznym w Polsce, w Europie i na Świecie. Nielimitowany dostęp do tzw. drugiej diagnozy (analizy medycznej i świadczeń w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie). Assistance prawny, dochodzenie odszkodowań i roszczeń, windykacja należności.

JESTEŚMY CZŁONKIEM POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Integra Group Integra Group od 2006 roku jest członkiem Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej.

Perfect

INWESTYCJE Z POTENCJAŁEM DUŻEGO WZROSTU

Ponad 10 letnie doświadczenie w nieruchomościach komercyjnych

Integra Group to grupa spółek celowych, inwestujących od ponad 10 lat w nieruchomości komercyjne w Polsce oraz USA.

Długoletni wynajem dla renomowanych firm

Z sukcesem realizujemy długoletni wynajem dedykowany renomowanym firmom sieciowym, co gwarantuje atrakcyjne zyski.

Stabilny zysk dla inwestora

Kompleksowo obsługujemy inwestycje - od zakupu gruntu, budowy nieruchomości do jej wynajmu lub sprzedaży - każdy z etapów łączy się ze stabilnym zyskiem dla inwestora.

Bezpieczeństwo i Pewność

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie inwestorom bezpieczeństwa i pewności inwestycji oraz wynikających z nich atrakcyjnych zysków.

Zabezpieczenie wartości lokowanych środków

Selekcja nieruchomości, atrakcyjność lokalizacji dostarcza dodatkowych profitów z tytułu wzrostu wartości w czasie - od momentu zakupu gruntu, budowy i sprzedaży.

Odpowiedzialność za pomnażanie kapitału

Nieruchomości komercyjne to od lat jedna z najstabilniejszych form pomnażania kapitału.

Tworząc nowoczesne wzorce na rynku nieruchomości zapewniamy inwestorom bezpieczeństwo i duży zysk.

Dochodowe

Fundamentalne Inwestycje

Nieruchomości komercyjne to od lat jedna z najstabilniejszych form pomnażania kapitału. To inwestycje, które dobrze zabezpieczają wartość lokowanych środków. Poprzez odpowiednią ich selekcję, atrakcyjną lokalizację mogą dostarczyć dodatkowych profitów z tytułu wzrostu wartości w czasie – od momentu zakupu gruntu, budowę i sprzedaż. Na polskim rynku wciąż brakuje interesujących ofert dla inwestorów indywidualnych. Samodzielne prowadzenie działalności inwestycyjnej może być czasochłonne i często nieefektywne – wynika to z faktu konieczności ciągłego poszukiwania, analizy i doboru nieruchomości oraz projektów. To praca dla całego zespołu specjalistów – gdzie najważniejsze jest doświadczenie.

SKĄD BIORĄ SIĘ PIENIĄDZE?

100
Milionów Złotych w Inwestycjach w Nieruchomości i Spółki
10
Procentowy Udokumentowany Dywidendami Zysk od Ponad 10 lat
50
tysięcy metrów kwadratowych zrealizowanych inwestycji w projekty komercyjne
5
tysięcy metrów kwadratowych - średni projekt inwestycyjny

SUKCES

WYBRANE ZREALIZOWANE PROJEKTY

Porąbka Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny TriVita. Całodobowa opieka socjalno-medyczna, usługi opiekuńczo-medyczne zapewnione przez wyspecjalizowaną kadrę. 60 pokoi, 5 260 m. kw.. Wartość inwestycji 30,0 mln. złotych.

BEZPIECZEŃSTWO I PEWNOŚĆ

Nieruchomości są jedną z bezpieczniejszych form inwestowania pieniędzy. Jedynie lokaty bankowe i obligacje skarbowe uznawane są za bezpieczniejsze, ale również generują mniej zysku;

ss

Selekcja

Nasza filozofia

Postanowiliśmy stworzyć dla Państwa atrakcyjny portfel składający się z kilku rodzajów nieruchomości komercyjnych m.in.: dyskontów spożywczych, ośrodka pielęgnacyjno-opiekuńczego oraz nieruchomości usługowo-biurowych. Rozwiązanie pozwala w pełni korzystać z zalet jakie niesie w sobie szeroki rynek, do tej pory niedostępnych dla indywidualnego inwestora.

Warto związać się z doświadczonym partnerem, który skutecznie będzie pomnażał Państwa pieniądze na rynku nieruchomości.

Filar Oferty

Transparentny Model Biznesowy

Model biznesowy jest transparentny. Dywersyfikacja poszczególnych

inwestycji budowlanych na spółki celowe powoduje ich odrębne

rozliczenia i neutralność. Inwestor posiada bieżące informacje o

przepływach finansowych w poszczególnych spółkach.

Perfekcja

Kluczowe rozwiązania

BEZPIECZEŃSTWO I GWARANCJA

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie inwestorom bezpieczeństwa i pewności inwestycji oraz wynikających z nich atrakcyjnych zysków. W ramach współpracy z bankami – instytucjami finansowymi publicznego zaufania – posiadającymi wyspecjalizowane służby analityczne, prawne i finansowe, inwestor zyskuje dodatkowe bezpieczeństwo wynikające z audytów realizowanych przez niniejsze instytucje we wszystkich spółkach grupy Integra.

SPÓŁKI CELOWE

Integra Group to grupa spółek celowych, inwestujących w nieruchomości niszowe w USA i w Polsce.
Firmy zakupują lub budują budynki mieszkalne i komercyjne po atrakcyjnych cenach, po czym je odsprzedają lub wynajmują.

Wysoce doświadczony zespół

Nasz zespół jest wysoce doświadczony (ponad 30 lat) w dziedzinach nieruchomości i alternatywnych sposobach inwestowania.

MODEL BIZNESOWY INTEGRA GROUP

Nowoczesne i niszowe portfolio inwestycji na rynku nieruchomości zapewnia inwestorom bezpieczeństwo, płynność i duży zysk.

STABILNY ZYSK DLA INWESTORA

Selekcja nieruchomości, atrakcyjność lokalizacji dostarcza dodatkowych profitów z tytułu wzrostu wartości w czasie – od momentu zakupu gruntu, budowy i sprzedaży.

a