Warning: include_once(/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /autoinstalator/wordpress7/wp-content/advanced-cache.php on line 20

Warning: include_once(): Failed opening '/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /autoinstalator/wordpress7/wp-content/advanced-cache.php on line 20
Integra Invest – Integra Group
 
New Connect

Integra Invest

Inwestuj

STRATEGIA INTEGRA INVEST

Strategia spółki to zarabianie na starannie wyselekcjonowanych przedsiębiorstwach będących na kolejnych etapach rozwoju/wzrostu lub ekspansji (firmy po etapie start-up), notowanych na NewConnect, posiadających duży potencjał wejścia na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W pierwszej kolejności analizie poddawane są spółki o dużym potencjale wzrostu oraz korzystające z dotacji unijnych (lub będących w trakcie składania wniosków) na:
⇒ Odnawialne Źródła Energii (OZE)
⇒ dofinansowanie dla firm budowlanych (termomodernizacje, budownictwo pasywne)
⇒ inne innowacyjne technologie.

WYSOKA PŁYNNOŚĆ NA PIERWSZYM MIEJSCU

Aby rozpoczęte inwestycje były efektywne koncentrujemy się tylko na tych spółkach, które posiadają wysoką płynność lub w najbliższym czasie ją osiągną oraz mają potencjał kapitałowy i obrotowy do spełnienia warunków wejścia na główny parkiet (podstawowy).

Perfect

INWESTYCJE Z POTENCJAŁEM DUŻEGO WZROSTU

Ponad 10 letnie doświadczenie

Integra Group to grupa spółek celowych, inwestujących od ponad 10 lat w Polsce oraz USA.

Dogłębna analiza i selekcja spółek

Dogłębna analiza i selekcja spółek oraz ich projektów unijnych przez Integra Invest

Długoterminowe relacje bezpośrednie

Długoterminowe relacje bezpośrednie z zarządem spółek przed zakupem ich akcji;

Bezpieczeństwo i Pewność

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie inwestorom bezpieczeństwa i pewności inwestycji oraz wynikających z nich atrakcyjnych zysków.

Profesjonalny audyt spółek

Obserwowanie spółek przez analityków Integra Invest w celu wyboru najlepszego momentu zakupu akcji, z jak największym dyskontem i późniejszej ich sprzedaży z zyskiem

Nadzór nad procesem inwestycyjnym

Integra Invest na bieżąco monitoruje spółki objęte zainteresowaniem. Inwestor nie musi na śledzić i poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynku NewConnect

Tworząc nowoczesne wzorce na rynku nieruchomości zapewniamy inwestorom bezpieczeństwo i duży zysk.

Szansa

DOGŁĘBNA ANALIZA I SELEKCJA SPÓŁEK

Integra Invest już od ponad 10 lat inwestuje na terenie Polski i USA. Nasze działania opierają się na szczegółowej analizie spółek jaki i ich projektów unijnych. Ze spółkami tworzone są długoterminowe relacje przed zakupem ich akcji gwarantując dogłębne zrozumienie szans i słabości określonej branży. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie inwestorom bezpieczeństwa i pewności inwestycji oraz atrakcyjnych zysków. Integra stale monitoruje spółki objęte zainteresowaniem tym samym inwestor nie musi śledzić i poszukiwać okazji na rynku NewConnect.

Integra-Invest-Analiza

W JAKI SPOSÓB FUNKCJONUJE INTEGRA INVEST?

Pozyskujemy akcje:
– z rynku wtórnego – od dotychczasowych akcjonariuszy,
– poprzez specjalne, dedykowane emisje akcji,
– z wysokim dyskontem od ceny rynkowej.

Perfect

ETAPY INWESTYCJI INTEGRA INVEST

1 ETAP:

Wnikliwa analiza projektów unijnych oraz selekcja spółek notowanych na NewConnect
z potencjałem wejścia na parkiet podstawowy GPW

2 ETAP:

Skup atrakcyjnych akcji wybranych spółek na rynku wtórym lub dedykowane emisje akcji
– z wysokim dyskontem

3 ETAP:

Sprzedaż akcji  na rynku głównym GPW z  dużym zyskiem dla inwestorów INTEGRA INVEST

Filar Oferty

Transparentny Model Biznesowy

Tworzymy portfolio spółek nowych innowacyjnych
technologii w branży budowlanej,  odnawialnych
źródeł energii, doradczych, które korzystają
z dotacji Unii Europejskiej lub też pozyskują
je dla swoich klientów.

Nasze Inwestycje

Perfekcja

Bezpieczne i sprawdzone rozwiązania

BEZPIECZEŃSTWO I PEWNOŚĆ

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie inwestorom bezpieczeństwa i pewności inwestycji oraz wynikających z nich atrakcyjnych zysków poprzez współpracę z zarządami spółek technologicznych notowanych na GPW.

Inwestycje w nowe technologie

Nasze spółki inwestują w rozwój nowoczesnych technologii budowlanych, nisko energetycznych i pasywnych (Dom bez Opłat), rozwój przydomowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce (Prąd bez Opłat).

Wysoce doświadczony zespół

Nasz zespół jest wysoce doświadczony w dziedzinach nieruchomości i alternatywnych sposobach inwestowania.

STABILNY ZYSK DLA INWESTORA

Akcje kupowane poprzez specjalnie dedykowane emisje, z wysokim dyskontem od ceny rynkowej – minimum 30 %.