Inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe w USA

Inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe w USA

Celem inwestycyjnym spółki Integra Operation, jest analiza lokalnych rynków nieruchomości pod kątem pozyskania informacji o obiektach będących przedmiotem zajęć/zastawów. Nieruchomości te są następnie skupowane po cenach w przedziale 10-30% ich realnej wartości rynkowej (finalna wartość zakupywanej nieruchomości jest uzależniona od wkładu finansowego niezbędnego do jej rewitalizacji).

 

Zapoznaj się z Inwestycjami Integra Operation
Date

Listopad 10, 2015

Category

Integra Operation